top of page

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2008 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2011. Jeg har en baggrund som både klinisk psykolog og erhvervspsykolog, hvilket jeg oplever, giver en super god faglig ballast i mit arbejde.


Efter et ophold i Luxembourg i 2008-2009, hvor jeg hjalp et større finansselskab med at håndtere finanskrisen og den stress, det medførte, arbejdede jeg 2009-2011 i en større psykologpraksis i Skive.


I 2011 tog jeg sammen med en kollega springet og startede som selvstændig psykolog i Aalborg og skabte dermed RelationsPsykologerne. Her har udgangspunktet altid har været en relations- og ressourceorienteret tilgang uanset opgaven. Dette tages nu med videre ud til Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej 7.


En relations- og ressourceorienteret tilgang betyder, at det er helt essentielt for mig at skabe et trygt terapeutisk rum, hvori det er muligt at udtrykke sig frit og autentisk. Teoretisk er jeg, det man kalder eklektisk, hvilket betyder, at jeg bruger forskellige teorier og metoder alt efter, hvad jeg vurderer, giver bedst mening og sikrer den bedste udvikling.


Min viden holdes opdateret ved at læse faglitteratur og forskningsartikler, samt deltage i efteruddannelser, kurser, webinars, ERFA-gruppe og supervision.


Et par af mine efteruddannelser gør, at jeg bl.a. kan kalde mig EMDR-terapeut og klinisk hypno-terapeut.

Om mig

Kontakt
bottom of page